ZAPISY PRZEZ CAŁY ROK!

NIE POBIERAMY CZESNEGO!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


REKRUTACJA

Dokumenty do pobrania


O NAS

Przedszkole Specjalistyczne KAMYCZKOWO stworzyliśmy z myślą o rodzinie i dziecku o indywidualnych potrzebach rozwojowych, które wymaga oddziaływań terapeutycznych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych. Nasza placówka zapewnia oprócz zajęć edukacyjnych kompleksową rehabilitację i terapię pedagogiczną, co daje dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju, a rodzicom możliwość kontynuowania pracy zawodowej. W naszym przedszkolu prowadzimy grupy specjalne.

Jest dla nas ważne, aby Państwa pociechy czuły się w naszym przedszkolu bezpiecznie i komfortowo, a czas w nim spędzony był czasem radości i beztroskiej zabawy.

Wierzymy, że twórcza atmosfera, ciepło, życzliwość i wsparcie grona specjalistów zaowocuje wszechstronnym rozwojem dzieci.

Statut Przedszkolado pobrania (5,9MG)


OFERTA PRZEDSZKOLA SPECJALISTYCZNEGO KAMYCZKOWO

Przedszkole Specjalistyczne KAMYCZKOWO jest placówką niepubliczną. Od tradycyjnego przedszkola odróżnia nas kameralność umożliwiająca efektywną pracę pedagogiczną. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach specjalnych, przy uwzględnieniu możliwości i stopnia rozwoju każdego dziecka. Nieliczne grupy pozwalają na indywidualizację pracy i dobry kontakt z  dzieckiem. Pragniemy stworzyć każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości, podążać za indywidualnym tempem rozwoju, respektując jego potrzeby, wspierać w dążeniu do samodzielności i niezależności. Wszystkie pomoce oraz zabawki umieszczone są nisko, w zasięgu wzroku i ręki dziecka. Dysponujemy w pełni przyjaznym dzieciom zewnętrznym ogrodem przedszkolnym, wyposażonym w nowoczesne zabawki wspomagające rozwój dzieci.

Przedszkole współpracuje z rodziną, wspomagając ją w terapii i wychowaniu, przygotowując dziecko do nauki w szkole oraz do niezależnego funkcjonowania. Rodzice są partnerami przedszkola,  aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola poprzez udział w uroczystościach, spotkaniach indywidualnych i grupowych z dyrektorem oraz pracownikami pedagogicznymi. Każde dziecko, które osiągnie wiek szkolny może kontynuować swoją edukację w Specjalnej Szkole Podstawowej Przychodni Rehabilitacyjnej Sojczyńskiego, która mieści się w tym samym budynku co przedszkole.

Warunkiem zapisania dziecka do naszej placówki jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Od naszych podopiecznych nie pobieramy czesnego.

Przygotowani jesteśmy do pracy z dziećmi z:
 • niepełnosprawnością ruchową,

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,

 • przepukliną oponowo-rdzeniową,

 • zespołem Downa,

 • opóźnionym rozwojem psychoruchowym,

 • autyzmem,

 • zespołem Aspergera,

 • niepełnosprawnością sprzężoną.

Formy realizowanej terapii:
 • pedagogiczna,

 • logopedyczna,

 • integracja sensoryczna,

 • stymulacji polisensoryczna,

 • dogoterapia,

 • muzykoterapia,

 • bajkoterapia,

 • arteterapia,

 • wczesne wspomaganie rozwoju.

Pracujemy metodami:
 • Metoda Dobrego Startu,

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

 • Metoda Aktywności Ruchowej M. i Ch. Knillów,

 • komunikacja alternatywna (Makaton, PCS),

 • terapia behawioralna.

Baza dydaktyczna:
 • sala do terapii sensorycznej,

 • pracownia do terapii polisensorycznej – sala doświadczania świata,

 • pracownia logopedyczna i terapii pedagogicznej,

 • duża sala gimnastyczna,

 • magiczny dywan Funtronic,

 • plac zabaw w ogrodzie zewnętrznym.

Współpracujemy z:
 • biblioteką miejską (cotygodniowe spotkania z książką),

 • Polskim Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Psychologii (cotygodniowe spotkania bajkoterapeutyczne),

 • dogoterapeutą (spotkania w każdy piątek).

Otaczamy opieką  już 2,5 letnie dzieci, ponieważ wczesne objęcie dziecka wielospecjalistyczną pomocą zwiększa jego szanse na lepszy rozwój. Przedszkole jest czynne cały rok.


PROGRAM

Proponujemy zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz dodatkowe zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne:

 • rehabilitację ruchową (fizjoterapię, kinezyterapię, elementy metody PNF, NDT, Vojty),
 • terapię logopedyczną,
 • terapię psychologiczną,
 • rewalidację pedagogiczną,
 • terapię behawioralną.
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Program Aktywności wg M. i Ch. Knillów,
 • zajęcia Integracji Sensorycznej,
 • dogoterapię,
 • Metodę Dobrego Startu.

Na życzenie rodziców dzieci mogą odpłatnie uczestniczyć w zajęciach proponowanych przez rodziców.


WWR

Wczesne wspomaganie to kompleksowe i intensywne działania pomagające Twojemu dziecku stymulować funkcje odpowiedzialne za jego rozwój psychomotoryczny i komunikację.

W ramach bezpłatnych zajęć proponujemy, m.in.:

 • diagnozę i terapię psychologiczną,
 • diagnozę i terapię logopedyczną,
 • terapię Integracji Sensorycznej,
 • ćwiczenia z fizjoterapeutą.

GALERIA


KONTAKT

Przedszkole czynne:

Pon. – Pt.: 7.00 – 17.00

Adres

91-819 Łódź, ul. Współzawodnicza 2

Informacje kontaktowe

Dyrektor: Emilia Błaszczyk
tel. kom. 668 863 637
Zastępca Dyrektora: Monika Motyl-Dardas
tel. kom. 667 437 750
Sekretariat: Beata Czereśniak
tel. 42 651 65 40
tel. kom. 667 437 750
email biuro@kamyczkowo.org.pl
IODO: Joanna Styrcz
e mail: rodo@intermedicus.pl

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą poniższego formularza.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

  Skip to content