Intermedicus Centrum Rehabilitacji Sojczynskiego


PORADNIA NEONATOLOGICZNA

W poradni neonatologicznej w ramach kontraktu z NFZ przyjmujemy dzieci do ukończenia 12 miesiąca życia. Oceniamy stan zdrowia i rozwój psychoruchowy dziecka. Wykonujemy USG przezciemiączkowe oraz brzucha. W razie potrzeby zapewniamy rehabilitację dziecka w ramach naszego oddziału dziennego pobytu dla dzieci lub kierujemy do innych ośrodków.

Skierowanie do poradni specjalistycznej neonatologicznej powinno zawierać:

 • dane osobowe dziecka z numerem PESEL,
 • adres zameldowania dziecka,
 • pieczątkę przychodni kierującej,
 • numer umowy z NFZ przychodni kierującej,
 • rozpoznanie,
 • kod ICD-10,
 • podpis i pieczątkę lekarza.

Tak wypełnione skierowanie należy złożyć w rejestracji naszej przychodni w celu zapisania się na konsultację.

Lekarze:

lek. Jadwiga Marasek, specjalista chorób dzieci
lek. Grażyna Westfal, pediatra

ODDZIAŁ DZIENNEGO POBYTU DLA DZIECI

W oddziale dziennego pobytu usprawniamy dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Podczas pierwszej konsultacji lekarze oceniają stan dziecka i zlecają kompleksową rehabilitację. W ramach kontraktu z NFZ oferujemy ćwiczenia indywidualne (1-2 razy w tyg.), kinezjologię (zajęcia grupowe), konsultacje logopedyczne, psychologiczne oraz konsultacje neurologa dziecięcego.
Skierowanie do szpitala na oddział dziennego pobytu rehabilitacji dzieci powinno zawierać:

 • dane osobowe dziecka z numerem PESEL,
 • adres zameldowania dziecka,
 • pieczątkę przychodni,
 • numer umowy z NFZ przychodni,
 • rozpoznanie,
 • kod ICD-10,
 • podpis i pieczątkę lekarza.

Tak wypełnione skierowanie należy złożyć w rejestracji naszej przychodni w celu zapisania się na konsultację.

Lekarze:

lek. Urszula A. Matusewicz, pediatra, specjalista neurologii dziecięcej
lek. Grażyna Westfal, pediatra

TURNUSY REHABILITACYJNE

CHORÓB NARZĄDU RUCHU W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS

Pacjenci kierowani są na 24-dniowe turnusy rehabilitacyjne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi. Z otrzymanym skierowaniem należy w dniu rozpoczęcia turnusu zgłosić się do rejestracji naszej przychodni. Tego samego dnia odbywają się konsultacje z lekarzem rehabilitacji oraz psychologiem.

Lekarz:

lek. Adam Zdziechowski, specjalista rehabilitacji medycznej


OFERTA

ŚWIADCZENIA FINANSOWANE PRZEZ NFZ

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradni neonatologicznej

Diagnozujemy i leczymy dzieci w wieku do 12 miesiąca życia pod kątem rozwoju psychoruchowego.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym

Zapewniamy:

 • porady i konsultacje lekarzy specjalistów,
 • rehabilitację ruchową z zastosowaniem metod NDT-Bobath, Vojta,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię logopedyczną,
 • kinezjologię,
 • fizykoterapię,
 • hydroterapię.

ŚWIADCZENIA KOMERCYJNE

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNEFIZYKOTERAPIAKINEZYTERAPIAPAKIETY 
 • rehabilitacyjna 120 zł
 • neonatologiczna 120 zł
 • psychologiczna 90 zł
 • logopedyczna 90 zł
 • USG przezciemiączkowe 180 zł
 • porada fizjoterapeutyczna 90 zł
 • kinesiology taping od 85 zł
 • masaż częściowy 40 zł
 • masaż całkowity 150 zł
 • masaż limfatyczny 80 zł
 • masaż wirowy 25 zł
 • elektroterapia 15 zł
 • ultradźwięki 20 zł
 • krioterapia miejscowa 20 zł
 • laser 20 zł
 • pole magnetyczne 15 zł
 • terapuls 15 zł
 • ciepłolecznictwo – SOLUX 8 zł
 • ćwiczenia przyrządowe (30 min.) 35 zł
 • metody specjalistyczne 100 zł
 • ćwiczenia indywidualne 100 zł
 • instruktaż 100 zł

NDT-Bobath, Vojta

 • 5 ćwiczeń 470 zł
 • 10 ćwiczeń 910 zł

fizjoterapia ambulatoryjna (10 dni zabiegowych)

 • 4 zabiegi 540 zł
 • 5 zabiegów 675 zł
 • ćwiczenia indywidualne 900 zł
 • masaż częściowy 360 zł
 • masaż całkowity 1350 zł
 • masaż limfatyczny 720 zł
Skip to content