Intermedicus Centrum Rehabilitacji Sojczyńskiego

 • PORADNIA NEONATOLOGICZNA

  W poradni neonatologicznej w ramach kontraktu z NFZ przyjmujemy dzieci do ukończenia 12 miesiąca życia. Oceniamy stan zdrowia i rozwój psychoruchowy dziecka. Wykonujemy USG przezciemiączkowe oraz brzucha. W razie potrzeby zapewniamy rehabilitację dziecka w ramach naszego oddziału dziennego pobytu dla dzieci lub kierujemy do innych ośrodków.

  Skierowanie do poradni specjalistycznej neonatologicznej powinno zawierać:

  • dane osobowe dziecka z numerem PESEL,
  • adres zameldowania dziecka,
  • pieczątkę przychodni kierującej,
  • numer umowy z NFZ przychodni kierującej,
  • rozpoznanie,
  • kod ICD-10,
  • podpis i pieczątkę lekarza.

  Tak wypełnione skierowanie należy złożyć w rejestracji naszej przychodni w celu zapisania się na konsultację.

  Lekarze:
  lek. Jadwiga Marasek, specjalista chorób dzieci
  lek. Grażyna Westfal, pediatra

 • ODDZIAŁ DZIENNEGO POBYTU DLA DZIECI

  W oddziale dziennego pobytu usprawniamy dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Podczas pierwszej konsultacji lekarze oceniają stan dziecka i zlecają kompleksową rehabilitację. W ramach kontraktu z NFZ oferujemy ćwiczenia indywidualne (1-2 razy w tyg.), kinezjologię (zajęcia grupowe), konsultacje logopedyczne, psychologiczne oraz konsultacje neurologa dziecięcego.
  Skierowanie do szpitala na oddział dziennego pobytu rehabilitacji dzieci powinno zawierać:

  • dane osobowe dziecka z numerem PESEL,
  • adres zameldowania dziecka,
  • pieczątkę przychodni,
  • numer umowy z NFZ przychodni,
  • rozpoznanie,
  • kod ICD-10,
  • podpis i pieczątkę lekarza.

  Tak wypełnione skierowanie należy złożyć w rejestracji naszej przychodni w celu zapisania się na konsultację.

  Lekarze:
  lek. Urszula A. Matusewicz, pediatra, specjalista neurologii dziecięcej
  lek. Grażyna Westfal, pediatra

 • TURNUSY REHABILITACYJNE CHORÓB NARZĄDU RUCHU W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS

  Pacjenci kierowani są na 24-dniowe turnusy rehabilitacyjne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi. Z otrzymanym skierowaniem należy w dniu rozpoczęcia turnusu zgłosić się do rejestracji naszej przychodni. Tego samego dnia odbywają się konsultacje z lekarzem rehabilitacji oraz psychologiem.

  Lekarz:
  lek. Adam Zdziechowski, specjalista rehabilitacji medycznej

Oferta

ŚWIADCZENIA FINANSOWANE PRZEZ NFZ

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradni neonatologicznej

Diagnozujemy i leczymy dzieci w wieku do 12 miesiąca życia pod kątem rozwoju psychoruchowego.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym

Zapewniamy:

 • porady i konsultacje lekarzy specjalistów,
 • rehabilitację ruchową z zastosowaniem metod NDT-Bobath, Vojta,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię logopedyczną,
 • kinezjologię,
 • fizykoterapię,
 • hydroterapię.

ŚWIADCZENIA KOMERCYJNE

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

 • rehabilitacyjna 120 zł
 • neonatologiczna 120 zł
 • psychologiczna 70 zł
 • logopedyczna 70 zł
 • USG przezciemiączkowe 150 zł
 • porada fizjoterapeutyczna 70 zł
 • kinesiology taping od 70 zł

FIZYKOTERAPIA

 • masaż częściowy 30 zł
 • masaż całkowity 100 zł
 • masaż limfatyczny 50 zł
 • masaż wirowy 20 zł
 • elektroterapia 10zł
 • ultradźwięki 15 zł
 • krioterapia miejscowa 15 zł
 • laser 15 zł
 • pole magnetyczne 12 zł
 • terapuls 12 zł
 • diatermia krótkofalowa 12 zł
 • ciepłolecznictwo – SOLUX 6 zł

KINEZYTERAPIA

 • ćwiczenia przyrządowe (30 min.) 30 zł
 • metody specjalistyczne 80 zł
 • ćwiczenia indywidualne 80 zł
 • instruktaż 80 zł

PAKIETY (NDT-Bobath, Vojta)

 • 5 ćwiczeń 350 zł
 • 10 ćwiczeń 670 zł

PAKIETY (fizjoterapia ambulatoryjna)

 • 3 zabiegi / 10 dni 195 zł
 • 4 zabiegi / 10 dni 260 zł
 • 5 zabiegów / 10 dni 325 zł
 • gimnastyka korekcyjna / 10 wejść 70 zł

Jeśli wybrany pakiet zawiera masaż (15 min.) i/lub indywidualną pracę z pacjentem (30 min.) za każdą z tych procedur dopłata 100 zł.