Rehabilitacja Medyczna w Przychodni Sojczyńskiego

Przychodnia Rehabilitacyjna Sojczyńskiego Sp. z o.o. mieszcząca się w Łodzi przy ulicy Sojczyńskiego 3/5 serdecznie zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do:  

  • osób mieszkających na terenie miasta Łodzi

  • osób w wieku aktywności zawodowej 50+ kwalifikujących się do objęcia programem rehabilitacji

  • osób z diagnozą: choroba układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym

  • osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczenia rehabilitacyjnego