UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY
DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA, KTÓRY, ZGODNIE Z REGULAMINEM,
PRZYSTĄPI DO WSZYSTKICH PRZEWIDZIANYCH PROGRAMEM ODDZIAŁYWAŃ